Lista wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej

Lista wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej:

1/BP/wNEET/2019
2/BP/wNEET/2019
3/BP/wNEET/2019
4/BP/wNEET/2019
5/BP/wNEET/2019
6/BP/wNEET/2019
7/BP/wNEET/2019
8/BP/wNEET/2019
9/BP/wNEET/2019
10/BP/wNEET/2019
11/BP/wNEET/2019
12/BP/wNEET/2019
13/BP/wNEET/2019
14/BP/wNEET/2019
15/BP/wNEET/2019
16/BP/wNEET/2019

Zoom in Regular Zoom out