Wstępna lista rankingowa Biznesplanów po ocenie merytorycznej – V grupa

Lista rankingowa BP V Grupa – 19.09.2021

Zoom in Regular Zoom out