Ostateczna lista rankingowa Biznesplanów po ocenie merytorycznej – VI grupa

Ostateczna lista rankingowa BP VI Tura – 13.12.2021

Zoom in Regular Zoom out