Ostateczna lista rankingowa Biznesplanów po ocenie merytorycznej – V grupa

Ostateczna lista rankingowa BP V Tura – 24.09.2021

Zoom in Regular Zoom out