Ostateczna lista rankingowa Biznesplanów po ocenie merytorycznej – III grupa

Ostateczna lista rankingowa BP – III grupa – 15.02.2021

Zoom in Regular Zoom out