Ostateczna lista rankingowa Biznesplanów po ocenie merytorycznej – II grupa

ostateczna lista rank. BP 04.12.2020

Zoom in Regular Zoom out