Język biznesowy
Strona Główna

Język biznesowy

Kurs dla tych, którzy chcą wzbogacić naukę języka ogólnego o elementy języka biznesu przydatne w kontaktach służbowych i w pracy.

Duży nacisk kładziemy na wymowę, która często sprawia problem, oraz na zachowania w biznesie charakterystyczne dla różnych kultur.

W oparciu o materiały renomowanych wydawnictw oraz dodatkowe ćwiczenia przygotowujemy do egzaminów międzynarodowych określających znajomość języka biznesowego oraz oceniających zdolność posługiwania się językiem w szerokim zakresie sytuacji zawodowych.

Takich jak:

  • organizowanie spotkań i zebrań,
  • prowadzenie korespondencji,
  • operowanie informacjami na temat zagadnień związanych z działalnością firmy,
  • zdobywanie i udzielanie informacji na temat produktów i usług,
  • obsługa klientów,
  • rozmowy na tematy finansowe,

Zajęcia indywidualne:

100% uwagi poświęconej Tobie

Kurs dostosowany do indywidualnych potrzeb słuchacza, z uwzględnieniem tempa pracy, programu nauczania oraz terminów odbywania się zajęć.

Zoom in Regular Zoom out