„wNEET do pracy !”
Strona Główna

„wNEET do pracy !”

„wNEET do pracy !”

Projekt „wNEET do pracy!” skierowany i adresowany jest do osób zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego które spełniają poniższe wymagania grupy docelowej:

 1. osoby w wieku 15-29 lat
 2. Zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego
 3. osoby pozostające bez pracy – tylko osoby bierne zawodowo, w tym w szczególności osoby które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (NEET) 36 osób (20K+16M)
 4. osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych 20os (11K+9M)1

oraz grup docelowych poddziałania 1.2.1 PO WER:

 • 50% grupy docelowej 28os(15K+13M) stanowią osoby, które zamieszkują miasta średnie w tym miasta tracące funkcje społeczno gospodarcze (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg)
 • 20% stanowią osoby z niepełnosprawnościami – 3os (2K+1M)

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 56 os. (31K,25M) w wieku 15-29 lat

Uczestnicy projektu otrzymują:

W ramach projektu dla każdego uczestnika określona zostanie jedna ścieżka uczestnictwa (kariery):

 • szkolenia podnoszące kwalifikacje
 • staże w celu zdobycia doświadczenia zawodowego
 • wsparcie finansowe na otwarcie działalności gospodarczej

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z UDZIAŁU W PROJEKCIE ?

 • możliwość odbycia wsparcia w dogodnie ustalonych terminach
 • całkowicie bezpłatny udział
 • wybór konkretnej formy wsparcia dla osoby zainteresowanej
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji poprzez odbycie stażu lub szkolenia zawodowego
 • szansa na pozyskanie środków na otworzenie własnej działalności gospodarczej
 • stypendium stażowe / szkoleniowe
 • zwroty kosztów dojazdu na staż/szkolenie
 • łatwiejsze wejście lub powrót na rynek pracy

Lista wniosków po ocenie merytorycznej

Zobacz listę wniosków po ocenie merytorycznej

Lista wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej

Lista wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej: 1/BP/wNEET/2019 2/BP/wNEET/2019 3/BP/wNEET/2019 4/BP/wNEET/2019 5/BP/wNEET/2019 6/BP/wNEET/2019 7/BP/wNEET/2019 8/BP/wNEET/2019 9/BP/wNEET/2019 10/BP/wNEET/2019 11/BP/wNEET/2019 12/BP/wNEET/2019 13/BP/wNEET/2019 14/BP/wNEET/2019 15/BP/wNEET/2019 16/BP/wNEET/2019

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Dzień dobry Uprzejmie informujemy na nabór wniosków o przyznanie wsparcie finansowego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplanem) rozpoczynamy od 1 do 15 września 2019r. Biuro projektu czynne: Poniedziałek-Czwartek 8.30-16.00 Piątki 8.30-14.00 Serdecznie zapraszamy

Lista wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie „wNEET do pracy”

 

Informacja o terminie składania dokumentów rekrutacyjnych II Tura

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w drugiej turze naboru w dniach od 4 do 18 października 2019 Biuro projektu czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-15, piątki 9-14

Zoom in Regular Zoom out