„Szkolenia Językowe Szansą na Rozwój Zawodowy II”
Strona Główna

„Szkolenia Językowe Szansą na Rozwój Zawodowy II”

„Szkolenia Językowe Szansą na Rozwój Zawodowy II”

Projekt „Szkolenia Językowe Szansą na Rozwój II” skierowany i adresowany jest do osób, które spełniają poniższe wymogi:

 • osoby powyżej 25 r.ż.,
 • zamieszkują, uczą się, lub pracują na terenie województwa podkarpackiego,
 • są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem/podwyższeniem umiejętności Językowych,

Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu, dzięki pozyskanej dotacji rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego „Szkolenia Językowe Szansą na Rozwój Zawodowy II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionach, Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych
w obszarze TIK i Języków Obcych.

Projekt „Szkolenia Językowe Szansą na Rozwój II” skierowany i adresowany jest do osób, które spełniają poniższe wymogi:

 • osoby powyżej 25 r.ż.,
 • zamieszkują, uczą się, lub pracują na terenie województwa podkarpackiego,
 • są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem/podwyższeniem umiejętności Językowych,

Celem projektu jest podniesienie Kompetencji Językowych wśród 200 os. (110K, 90M), dorosłych
w wieku 25 lat i więcej , w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50 lat
i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego (osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej).
Projekt realizowany w okresie 01.09.2019 do 31.12.2020.

 • język angielski – osiągnięcie poziomu językowego potwierdzonego międzynarodowym certyfikatem TELC
 • język niemiecki – osiągnięcie poziomu językowego potwierdzonego międzynarodowym certyfikatem TELC

Uczestnicy szkoleń otrzymują:

 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • opłacony egzamin międzynarodowy wraz z wydaniem certyfikatu

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z UDZIAŁU W PROJEKCIE?

 • dlatego że, istnieje możliwość odbycia szkolenia w dowolnych dla grupy dniach i godzinach,
 • dlatego że, szkolenie jest całkowicie bezpłatne
 • i przede wszystkim, dlatego że szkolenia wpływają bezpośrednio na wzrost umiejętności osób uczestniczących w projekcie.

Harmonogram – grupa 7 A1 Jasło

Gr 7 A1 Jasło

Harmonogram – grupy 1A, 2A, 3A, 4A Mielec

1A.Mielec 2A.Mielec 3A.Mielec 4A.Mielec

Harmonogram – grupy A1 i A2 Jarosław

Jarosław A2 Jarosław A1

Harmonogram 6A

harmonogram 6A-A2-J

Harmonogram 5A

harmonogram 5A-A2-J

Harmonogramy – aktualizacja

harmonogram 1N-A2-J harmonogram 1A-B1-J harmonogram 4A-A2-J harmonogram 3A-A1-J harmonogram 2-A1-J

Harmonogramy

harmonogram Dębica A2 harmonogram Dębica B1 harmonogram Jasło A2

Zoom in Regular Zoom out