„wNEET do pracy! II”
Strona Główna

„wNEET do pracy! II”

„wNEET do pracy! II”

Projekt „ wNEET do pracy ! II” skierowany i adresowany jest do osób zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego które spełniają poniższe wymagania grupy docelowej:

 1. osoby w wieku 15-29 lat
 2. osoby:
  1. pozostające bez pracy – tylko osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (NEET) w tym osoby z niepełnosprawnością tj. 92 osoby (51K+41M) i/lub
  2. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych tj. 22os (12K+10M) z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1
 3. grup docelowych poddziałania 1.2.1 PO WER:
  • Co najmniej 20% grupy docelowej 23os(13K+10M) stanowią osoby z niepełnosprawnościami i/lub o niskich kwalifikacjach

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 114 osób młodych (63K,51M), w tym osoby z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat z obszaru woj. podkarpackiego.

W ramach projektu dla każdego uczestnika określona zostanie jedna ścieżka uczestnictwa (kariery):

 • staże w celu zdobycia doświadczenia zawodowego
 • wsparcie finansowe na otwarcie działalności gospodarczej

Harmonogram wsparcia II nabór do Projektu

Harmonogram wsparcia wNEET II – II nabór

Harmonogram wsparcia I nabór do Projektu

Harmonogram wsparcia wNEET II – I nabór

Harmonogram wsparcia III nabór do Projektu

Harmonogram wsparcia wNEET II – III nabór

Zapraszamy do składania dokumentów

Zapraszamy do składania biznesplanów wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie od 6 do 17 lipca 2020r. (dot. osób składających dokumenty rekrutacyjne w III turze naboru).

Zoom in Regular Zoom out