Lista rankingowa Biznesplanów po ocenie merytorycznej – VI grupa

Lista rankingowa BP VI Grupa- 03.12.2021

Zoom in Regular Zoom out