Lista rankingowa – ocena formalna i merytoryczna FR – VI tura naboru

Lista wniosków po ocenie formalnej i merytorycznej VI grupa

Zoom in Regular Zoom out