Wydłużenie oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych w II turze naboru

Szanowni Państwo, informujemy, iż z przyczyn niezależnych od nas ocena merytoryczna złożonych przez Państwa dokumentów w II turze naboru wydłuży się o okres maksymalnie 14 dni roboczych, a co za tym idzie lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „KUŹNIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nie ukaże się w tym tygodniu. Opóźnienia są niezależne od nas i spowodowane są zmieniającymi się wytycznymi dotyczącymi oceny merytorycznej w/w dokumentów.

Zoom in Regular Zoom out